Smarthuset i Alta
All
Trykk her for å finne Altaveien 221 via Google Maps
Trykk her for å finne Altaveien 221 via Google Maps
Vi har åpen dag for publikum den 15. februar, 13. mars, og 19. april, kl. 18.30-20.00
Vi har åpen dag for publikum den 15. februar, 13. mars, og 19. april, kl. 18.30-20.00
Trykk her for å besøke vår facebook-side
Trykk her for å besøke vår facebook-side
Trykk her for å lese mer om jegborsmart- konseptet
Trykk her for å lese mer om jegborsmart- konseptet