Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

kjokken3


Hvorfor smarthus:

  • For å vise aktuelle brukergrupper ulike velferdsteknologiske løsninger for trygghet, sikkerhet og egen mestring.
  • Kan nå aktuelle brukergrupper på et tidligere stadie.
  • Vil bidra til kompetanseheving innenfor dette feltet.
  • Vil gi mulighet til å teste ut og pilotere løsninger.
  • Kan føre til samarbeid mellom leverandører, utdanningsinstitusjoner, rehabilitering, hjelpemiddelsentral og andre aktører