services inthehome mainbanner 1280px'

Mål med prosjektet:

Realisere en visningsleilighet der helsepersonell, brukere, pårørende og andre kan se og prøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger.

Hvorfor smarthus:

  • For å vise aktuelle brukergrupper ulike velferdsteknologiske løsninger for trygghet, sikkerhet og egen mestring.
  • Kan nå aktuelle brukergrupper på et tidligere stadie.
  • Visningsleilighet for presentasjon av ulike løsninger finnes foreløpig ikke i Finnmark.
  • Vil bidra til kompetanseheving innenfor dette feltet.
  • Vil gi mulighet til å teste ut og pilotere løsninger.
  • Kan føre til samarbeid mellom leverandører, utdanningsinstitusjoner, rehabilitering, hjelpemiddelsentral og andre aktører