Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Abilia gir personer med spesielle behov muligheten til et mer selvstendig liv og til å ta kontroll over sin egen hverdag.

På bakgrunn av mer enn 40 års erfaring og ut fra forskningsresultater vet vi at våre hjelpemidler hjelper mennesker med å få en bedre struktur på hverdagen, kommunisere med omgivelsene, kontrollere funksjoner i hjemmet og påkalle hjelp ved behov. Vi mener at alle mennesker skal ha samme muligheter til å delta i samfunnet på sine vilkår, og vi brenner for å skape forutsetninger for at alle kan leve et rikere liv.

Behovene kan være ulike avhengig av forutsetninger og alder. Det kan være at man har Downs syndrom, CP-skade eller en diagnose innen ADHD/ADD-/autismespekteret. Andre kan ha fått en ryggmargs- eller hjerneskade i en ulykke eller blitt rammet av slag eller demenssykdom. Uansett bakgrunn for behovene har alle rett til et selvstendig liv i samspill med andre. Det kan dreie seg om å gjøre det enklere for ungdommer å mestre skolegangen, eller gi eldre mulighet til å bo hjemme lenger. At dette er viktig for oss, ser du allerede i navnet vårt. Abilia kommer av det engelske ordet «ability», som betyr evne.

Mange av våre ca. 100 ansatte har personlig erfaring med mennesker med funksjonsnedsettelser, enten i yrkessammenheng eller som pårørende. Det gjør oss ikke bare mer engasjerte, men gir oss også en bred kompetanse på hjelpemidler. Vi vet hvor viktig tilgjengeligheten på hjelpemidler våre er for brukerne, og vi legger stor vekt på service og support. Abilia utvikler, produserer og selger hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser innen områdene kommunikasjon, kognisjon og omgivelseskontroll/varsling.

VÅRE VERDIER
Lidenskap: Vi er lidenskapelig opptatt av å gjøre en forskjell for våre sluttbrukere. Ved å jobbe i team og opprettholde vår gründervirksomhets ide’, når vi ut til enda flere mennesker.
Innovasjon: Vi oppmuntrer til nytenking på alle nivåer, fra måten vi arbeider og kommuniserer på, til hvordan vi utvikler våre produkter og tilbud.
Kvalitet: Vi leverer kvalitet og holder det vi lover gjennom et tett og strukturert samarbeide med våre kunder, i henhold til veldefinerte prosesser.