Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Alta Kraftlag driver både strøm- og fibernett, viktige infrastrukturer for samfunnet rundt oss. Vi har også kraftproduksjon og en rekke eierposter i andre selskaper i regionen. Vi er ca. 65 ansatte totalt og har hovedkontor på Alta sentrum, med montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord. Selskapet ble stiftet i 1948 og forsyner kommunene Alta, Loppa og Kvænangen med strøm og fibertjenester. 

altakraftlag fiber