Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Sensio mobilt vaktrom 1200x640


Serit Eltele vant i 2018 anbudet om leveranse av velferdsteknologi til NVP-Finnmark- samarbeidet, og i forbindelse med dette ble det på Smarthuset montert et utvalg av utstyr til visninger og opplæring av personell.


Eksempler på teknologi som ligger i anskaffelsen fra Eltele:

• Alarmvarsling: Pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarm, voldsalarm.
Trekksnor ved seng/toalett. Smykkesensor, armbånd, stemmeutløser, kameraer, etc.

• Digitalt tilsyn: Tilsyn ved hjelp av sensorer, matter, kameraer, etc.

• Medisineringsstøtte: Elektroniske medisineringsdispensere

• Medisinske målinger: Alarmer og varsler på målerverdier, for eksempel blodtrykk, blodsukker, oksygenmetning, vekt, osv.

• Posisjonering/lokalisering: Posisjonering/-lokalisering av tjenestemottaker/tjenesteyter innendørs og utendørs, logistikkløsninger for optimale kjøreruter.


https://serit.no/kontor/alta/

https://serit.no/velferdspilot-i-alta-onsker-hoyteknologi-velkommen/