Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Evondos er en raskt voksende tjenesteleverandør i helsebransjen, som har utviklet en unik løsning for langtidsmedisinerte, demente og eldre i hjemmesykepleien. Ved hjelp av Evondos®’ automatiske medisineringstjeneste kan langtidsmedisinerte tjenestemottakere få de riktige legemidlene til riktig tid og i riktig dose – helt automatisk. Tjenesten forbedrer tjenestemottakernes pasientetterlevelse og pasientsikkerhet, samtidig som den sørger for store kostnadsbesparelser og kvalitetsmessige fordeler for helsevesenet. Evondos®-tjenesten inneholder en legemiddelautomat som plasseres hjemme hos tjenestemottakeren, samt et fjernpleiesystem med trådløs forbindelse til legemiddelautomaten. Sammen med Evondos®-tjenesten bruker man multidosepakket medisin levert fra apoteket. Evondos ble grunnlagt i 2008. Bedriftens hovedkontor, utviklingsavdeling og fabrikk ligger i Salo i Finland. Evondos®-tjenesten er en helt ny type løsning som kan brukes over hele verden. Tjenesten er på dette tidspunktet lansert og i salg i Finland, Norge og Sverige. Det pågår forhandlinger om eksportering av tjenesten til andre EU-land og Asia.

Hvem tjenesten passer for
Evondos®-tjenesten er beregnet på langtidsmedisinerte tjenestemottakere i hjemmetjenesten, som er positivt innstilt til sin egen medisinering. Tjenesten passer først og fremst for tjenestemottakere av alle aldre i den offentlige og private sektoren, men er også for private forbrukere.

En avansert eHelse-platform
Evondos® er en avansert eHelse-plattform som, i tillegg til den automatiske medisineringen, gjør det mulig å gjennomføre en toveis kommunikasjon mellom tjenestemottakeren, helsearbeideren og de pårørende, i form av tekst og symboler. I fremtiden vil det også være mulig å integrere annet utstyr og funksjoner som hjelper tjenestemottakeren med egen behandling.

Opphavsrett og produksjon
Evondos medisineringsrobot og Evondos Fjernpleiesystem er CE-merket, klinisk testet, medisinsk utstyr Klasse 1 i EU. De produseres i i henhold til et strengt kvalitetsregime. Det er søkt om patentbeskyttelse til tjenesten Evondos har utviklet i Europa, Nord-Amerika og Japan. Utstyret som hører med til tjenesten, er CE-merket og produseres i egne produksjonslokaler i Salo i Finland.