Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Safemate mobil trygghetsalarm

Safemate Trigger Two er et eksempel på en mobil trygghetsalarm med innebygd GPS-sporing. Dersom bæreren har behov for hjelp trykker man på alarmknappen, hvorpå inntil fire forhåndsdefinerte varselmottakere ringes parallelt. Den første som svarer settes i samtale med bæreren av Safemate.
 

Når systemet vet hvem som har besvart alarmen, sendes denne informasjonen sammen med posisjon som SMS til alle varselmottakerne. Safemate kan brukes av barn, eldre, ungdom og aktive, og er egnet som voldsalarm.

Safemate Trigger Two er en mobil trygghetsalarm som er utviklet og tilpasset av Safemate i samarbeid med vår utviklingspartner. Produktet er i størrelse en mellomting mellom Safemate Track One og Safemate Trigger One, men har ellers de samme kapasitetene med tanke på GPS-posisjonering, toveis tale og alarmknapp. Trigger Two har til forskjell fra de to tidligere nevnte produktene innstikks-SIM slik vi kjenner igjen fra våre mobiltelefoner, og ikke fastmontert SIM (eSIM).

Produktlink: Safemate Trigger Two
Pris: Safemate Webshop

ANSKAFFELSE: Dette produktet kan du kjøpe privat, til din institusjon eller til din organisasjon.