Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

mal produktbeskivelse norsk telemedisin digitalt tilsyn

mal produktbeskivelse norsk telemedisin digitalt tilsyn 2

Norsk Telemedisin har utviklet et brukervennlig system for digitalt tilsyn

Kjennetegn;

 • Passivt system hos pasient
  •Pasienten trenger ikke starte noe
  •Pasienten trenger ikke passe på noe
  •Pasienten trenger ikke endre adferd

 • Sikkerhet og personvern
  • Automatisk avlogging fra dashbord
  • Kryptert kommunikasjon
  • Ingen filmopptak – kun streaming
  • Automatisk loggføring

 • Brukervennlighet for personalet
  • Enkelt å installere
  • Enkelt å bruke
  • Enkelt å administrere og flytte
  • Stabilt i drift Universell
  • Klargjort for integrasjon med andre systemer
  • Kan tilkobles et økende antall sensorer

Informasjon fra Norsk Telemedisin AS; "Siden 2011 har Norsk Telemedisin vært i det norske markedet med digitalt tilsyn. Gjennom disse årene har vi lyttet til våre kunder og utviklet en svært brukervennlig teknologi for digitale tilsyn.
Teknologien består av en hub (et knutepunkt) som plasseres hos pasient. ​Denne kommuniserer med ulike sensorer og kamera hos pasienten, og sender data kryptert til en database. Autorisert personell kan logge seg inn på databasen og åpne et Dashbord (web-side) og få en oversikt over pasientene de har tilgang til. Hver måned skjer over 1000 kameratilsyn med denne plattformen, noe som gir pasientene bedre nattesøvn og sparer store ressurser for kommunene."

Produktlink: Digitalt tilsyn 
Vår leverandør: Norsk Telemedisin AS
Pris: Kontakt leverandør for tilbud på produktet.
 

Anskaffelse: Dette produktet kan du kjøpe privat, til din institusjon eller til din bedrift