Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

RoomMate gir trygghet i alle ledd!

roommate kamera

RoomMate AS har utviklet et innovativt produkt innen velferdsteknologi og tilbyr anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner. RoomMate er en fremtidsrettet løsning som oppdateres fortløpende med ny funksjonalitet. Målet med å ta i bruk teknologien er å skape en tryggere og enklere hverdag i institusjonsbasert omsorg og hjemmebaserte tjenester, både for brukere, pårørende og helsepersonell. RoomMate gir økt trygghet og effektivisering av tjenesten samtidig som kvaliteten er like god. Tjenesten er i endring og det legges til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv og kan bli hjemmeboende lengre. RoomMate skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet. Muligheten til å bo lengre i eget hjem har stor betydning!


Gevinster:

 • Økt trygghet
 • Bedre søvnkvalitet
 • Fallforebyggende
 • God oversikt for nattevakten
 • Anonymiserte bilder – innebygd personvern
 • Trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig
 • Effektivisering av tjenesten
 • Betydelig innsparingspotensial for kommunene


Bruksområder:

 • Sykehjem 
 • Omsorgsboliger 
 • Hjemmeboende
 • Bofellesskap for personer med demens
 • Boliger for utviklingshemmede


RoomMate er et unikt produkt innen velferdsteknologi og digitalt tilsyn. RoomMate inneholder en avansert 3D-sensor som fungerer helt uavhengig av dagslys. Bildene fra 3D-sensoren kan brukes for fjerntilsyn, men blir også analysert av en kraftig innebygget datamaskin for automatisk alarmering i kritiske situasjoner. RoomMate fastmonteres øverst på veggen i rommet og sender automatisk SMS-varsel i ulike situasjoner uten at brukeren trenger å trykke på en knapp eller bære annet utstyr på kroppen. RoomMate kan varsle i disse situasjonene:

 • Fall
 • Forlater sengen uten å komme tilbake innen en viss tid
 • Setter seg opp i sengen
 • Går inn/ut av rommet
 • Aktivitet
 • Toveistale 

 

ipad


Bildet ovenfor viser hvordan RoomMate selv kan detektere personen, markert med blått, og slå alarm når vedkommende faller på gulvet(oransje). Det er i dette brukergrensesnittet du logger inn for å utføre anonymisert tilsyn og for å sjekke statusinformasjon i rommet. Ved å se i raden nedover til venstre vil du få en god oversikt over alle rom hvor de ulike symbolene gir deg status i rommet. Denne statusinformasjonen vil gi en god oversikt for blant annet nattevaktene. Tilsynet utføres i en vanlig nettleser på mobiltelefonen, nettbrettet eller fra PC.

1person= En person i rommet 
2personer= To personer i rommet 
person i seng= Personen ligger i sengen

Når en person i rommet for eksempel faller på gulvet vil RoomMate detektere fallet og alarmerer personalet eller pårørende via SMS med lenke til stillbilde av alarmsituasjonen. Når bildet kommer opp kan man velge å trykke på ”kvittere” for å ta ansvar for alarmen. Det er mulig å sette opp varslingen til flere vakttelefoner. 

iphone kvittere ut alarm

Alle RoomMate-enheter kan konfigureres individuelt slik at systemet tilpasses den aktuelle brukeren. Fremtidige nye varslingstyper kan legges til ved en oppdatering av programvare. All tilgang er kryptert, passord-beskyttet og blir loggført og alle personvernhensyn er dermed ivaretatt. RoomMate kan også integreres inn i eksisterende sykesignalanlegg som da håndterer alle alarmer og fjerntilsyn.
 

Produktlink: Digitalt tilsyn 
Pris: Kontakt leverandør for tilbud på produktet.