Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere


Hvorfor interaktive kjæledyr?
I Norge, som i resten av verden, er andelen eldre i befolkningen øker Flere og flere eldre mennesker lider av forskjellige sykdommer, og en av de mest vanlige er demens. På et sent stadium av demens, er uro og atferdsmessige og psykologiske symptomer vanlig. Uro kan defineres som avvikende verbale, vokal eller motoriske aktiviteter forårsaket av forvirring. Foreløpig er det ingen kur for demens og flere understreker at forskning på demens bør fokusere på pleie og omsorg for å bedre trivsel for mennesker berørt på ulike måter av sykdommen. Såkalte terapi hunder har vist seg å ha gode resultater i eldreomsorgen, særlig i omsorgen for personer med demens. Imidlertid har kliniske studier vist at dette er en risikofylt virksomhet, med dyr og langvarige trening, og lange timer for hundene. Interaktive kjæledyr anses å kunne være et alternativ til kjæledyr terapi. Forskning rettet mot interaktive robot kjæledyr viser at man kan oppnå bedre humør, mindre ensomhet, mer kommunikasjon, redusert stress, mer avslappede pasienter, økt hjerneaktivitet og økt velvære. Selen stimulerer til samhandling mellom tjenestemottakere og omsorgspersoner/helsepersonell, og har vist seg å ha en psykologisk effekt på tjenestemottakere, i form av å forbedre deres velvære og motivasjon. Den forbedrer også sosialisering av tjenestemottakere med hverandre og med omsorgspersoner/helsepersonell. 


Funksjonalitet
Paro har flere sensorer som gjør at selen kan oppfatte brukeren og miljøet. Den har 12 stk. berøringssensorer. Disse er plassert på oversiden, på «fram-labbene», og «bak-beina», under haken, til at det i tillegg er sensorer i værhårene. Selen reagerer på å bli strøket, bli holdt, og bli kommunisert med. Paro kan også gjenkjenne ord/toneleie som gjør at den kan gjenkjenne tjenestemottakeren og ord som navn, hilsner, og ros med sin lyd sensor. Den har også 2 stk. lyssensorer i snuten, som gjør at selen kan gjenkjenne lys og mørke. Ved samhandling med tjenestemottakere, svarer Paro som om den er i live; beveger hodet og «bak-beina», lage lyder, og viser ønsket atferd. Paros kommunikasjonslyder er opptak tatt av en ekte baby Grønlandssel.


Hvorfor er denne laget som en sel?
For noen tjenestemottakere kan robotdyr lettere gjennomskues som «ikke ekte», dersom det er dyr vi kjenner, da vi mennesker har lagret en kroppslig hukommelse. Som regel vet ikke en tjenestemottaker helt hvordan en sel oppfører seg, og dermed skaper Paro nysgjerrighet blant tjenestemottakeren. Selv om vi ikke helt vet hvordan en sel reagerer vil den for mange tjenestemottakere oppleves som «ufarlig», da man ikke har noen negative opplevelser med denne type dyr, og tjenestemottakeren tørr så å kommunisere. Paro selen har et appellerende og uskyldig utseende somstore øyne som blunker, myk god pels, og ufarlige lyder. For mange tjenestemottakere er det lettere å kommunisere med dyr vi husker som, eller fremtrer som, ufarlige. 

 
mal produktbeskrivelse paro heproVår leverandør: Hepro AS
Pris: Ta kontakt med leverandør for pris.

Anskaffelse: Dette produktet kan du kjøpe til din institusjon eller til din bedrift