Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

mal produktbeskrivelse safemate trigger one

Safemate Trigger One er et eksempel på en mobil trygghetsalarm med innebygd GPS-sporing. Dersom bæreren har behov for hjelp trykker man på alarmknappen, hvorpå inntil fire forhåndsdefinerte varselmottakere ringes parallelt. Den første som svarer settes i samtale med bæreren av Safemate. Når systemet vet hvem som har besvart alarmen, sendes denne informasjonen sammen med posisjon som SMS til alle varselmottakerne. Safemate kan brukes av barn, eldre, ungdom og aktive, og er egnet som voldsalarm.

Trigger One har til forskjell fra Trigger Two fastmontert SIM (eSIM), og har "Man Down" -funksjonalitet som med høy grad av presisjon registrerer om en bærer har falt.

 

Produktlink: Safemate Trigger One
Pris: Safemate Webshop

ANSKAFFELSE: Dette produktet kan du kjøpe privat, til din institusjon eller til din organisasjon.