Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

forside


La brukere dra på sykkeltur i kjente omgivelser!

Målgruppen til Motiview er eldre mennesker og mennesker med demens – både innen offentlig og privat helsevesen. Dette inkluderer sykehjem, dagsenter, seniorsenter, hjemmetjeneste og rehabilitering, Motiview er enkel i bruk og stimulerer eldre mennesker og personer med demens til å bli mer fysisk og kognitiv aktiv. Ved hjelp av en treningssykkel, film og lyd, kan brukeren ta en sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner.

Det stadig voksende videobiblioteket (over 1500 filmer) framkaller minner og gir sanseinntrykk som inspirerer til økt fysisk aktivitet.


Gevinster

  • Økt livskvalitet
  • Bedre mobilitet og mindre smerte
  • Bedre søvn og økt matlyst
  • Raskere rehabilitering
  • Minnefremkalling og mestringsfølelse


     


 
Produktlink: Motiview
Vår leverandør: Motitech AS
Pris: Ta kontakt med leverandør for pris.