Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Abilia

Abilia har levert løsninger for kognisjon til smarthuset. Abilia gir personer med spesielle behov muligheten til å øke sin selvstendighet og leve et rikere liv.