Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Atea

Atea er vår samarbeidspartner for levering av en komplett velferdsteknologiplattform. Under ligger en liste over produkter de har levert til smarthuset.