Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Serit Eltele

Serit Eltele er vår samarbeidspartner for levering av en komplett velferdsteknologiplattform.