Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Hepro

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler. Hepro leverer også en komplett løsning for velferdsteknologi. Under er det en liste over produkter som Hepro har levert til smarthuset.