Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

HTH

HTH er vår samarbeidspartner for levering av ergonomiske kjøkken. De er også leverandør til NAV Hjelpemiddelsentral. Under ligger en liste over produkter de har levert.