Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Motitech

Motitech AS er et Innovasjon Norge-støttet selskap som holder til i Meland kommune, nord for Bergen.