Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

NoIsolation

No Isolation hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta i egen hverdag.