Smarthuset i Alta
Smarthuset er en visningsarena for teknologi og hjelpemidler som fremmer egenmestring, både hos unge og eldre innbyggere

Norsk Telemedisin

Norsk telemedisin har levert en kameraløsning for digitalt tilsyn til smarthuset